Науково-дослідна робота

Тематика наукових досліджень:
– «Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (0116U005381, з 2016 р.; наук. кер.: д.пед.н., проф. М.І.Садовий), мета: побудова і теоретико-експериментальне обґрунтування методичної системи навчання фізики та технологій в загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі, що відповідає вимогам інформаційного суспільства та рівню науково-технічного прогресу.
Виконавці:
І етап: М.І.Садовий, О.М.Трифонова, Н.В.Подопригора, О.В.Абрамова, Л.П.Суховірська, М.В.Хомутенко, В.П.Федоренко, І.В.Вергун;
ІІ етап: М.І.Садовий, О.М.Трифонова, Н.В.Подопригора, О.В.Єжова, О.В.Абрамова, Н.В.Манойленко, Н.В.Мироненко, А.А.Дробін, Л.П.Суховірська, О.М.Лунгол, М.В.Хомутенко, Н.В.Донець, А.В.Кіктєва, В.Я.Гайда, О.Ю.Мошуренко, І.В.Вергун;
ІІІ етап: М.І.Садовий, О.М.Трифонова, М.В.Хомутенко, Є.В.Руденко, В.П.Федоренко, В.Я.Гайда, Н.М.Крамаренко, І.В.Вергун, А.В.Бевз, А.А.Дробін, Л.П.Суховірська, О.М.Лунгол;
IV етап: М.І.Садовий, О.М.Трифонова, О.М.Щирбул, М.В.Хомутенко, А.А.Дробін, А.В.Бевз, І.В.Вергун, В.Я.Гайда, Д.С. Чередник, Н.М.Крамаренко.

– Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в профільній школі (0116U005382, 2016–2018; наук. кер.: к.пед.н., доц. О.М.Трифонова), мета: розробка системи демонстрацій та модельного комп’ютерного експерименту для забезпечення методики навчання розділу «Атомна та ядерна фізика» у профільній школі.
Виконавці:
І етап: О.М.Трифонова, М.І.Садовий, М.В.Хомутенко, І.В.Вергун;
ІІ етап: О.М.Трифонова, М.І.Садовий, М.В.Хомутенко, І.В.Вергун;

– Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища (0116U005379, 2016–2018; наук. кер.: д.пед.н., проф. М.І.Садовий), мета: теоретично обґрунтувати дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища в процесі навчання фізики в загальноосвітніх закладах.
Виконавці:
І етап: М.І.Садовий, Л.П.Суховірська, О.М.Трифонова, І.В.Вергун;
ІІ етап: М.І.Садовий, Л.П.Суховірська, О.М.Трифонова, І.В.Вергун.

Тематика наукових пошуків членів лабораторії:
Садовой Николай Ильич Совершенствование методики изучения физической оптики в школе на основе структурно-логического анализа учебного материала и знаний учащихся: дисс. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Садовой Николай Ильич. – К., 1986. – 248 с.
Садовий Микола Ілліч Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Садовий Микола Ілліч. – К., 2001. – 517 с.
http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tVTQam8AAAAJ

Трифонова Олена Михайлівна Взаємозв’язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів: дис. … канд пед. наук : 13.00.02 / Трифонова Олена Михайлівна. – Кіровоград, 2009. – Т. 1. – 216 с.; Т. 2 : Додатки. – 301 с.
Трифонова О.М. Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін: дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02, 13.00.04 / ЦДПУ ім. В.Винниченка. Кропивницький, 2020. 595 с.
http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&btnA=1&user=5Bvgn_UAAAAJ

Стадніченко С.М. Методика вивчення молекулярної фізики на основі особистісно орієнтованої технології в умовах профільного навчання: дис. … канд пед. наук : 13.00.02 / Стадніченко Світлана Миколаївна. – Київ, 2007. – 209 с.

Підсумки наукової роботи лабораторії за роками:
– звіт 2012 рік;
– звіт 2013 рік;
– звіт 2014 рік;
– звіт 2015 рік;
– звіт 2016 рік;
– звіт 2017 рік;
– звіт 2018 рік;
– звіт 2019 рік;
– звіт 2020 рік.
звіт 2022 рік.

Навчально-методичні розробки членів лабораторії:
1. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика твердого тіла
2. Садовий М.І., Сергієнко В.П., Трифонова О.М., Сліпухіна І.А., Войтович І.С. Методика і техніка експерименту з оптики
3. Садовий М.І., Вовкотруб В.П., Трифонова О.М. Вибрані питання загальної фізики навчання фізики
4. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Математичні методи фізики
5. Садовий М.І., Трифонова О.М. Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття