Міжнародна конференція «Роль науки та освіти в забезпеченні сталого розвитку»

12 січня 2023 року відбулося пленарне засідання IV Міжнародної наукової конференції «Роль науки та освіти в забезпеченні сталого розвитку», яку було організовано Сілезькою академією (Катовіце, Польща) спільно з Академією прикладних наук – Вищою школою управління і адміністрації в Ополє, Бердянським державним педагогічним університетом, Братиславським університетом економіки і менеджменту, Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, Державним біотехнологічним університетом, Інститутом дослідження просторового розвитку, Навчально-науковим центром «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Харківським національним університетом міського господарства імені О. М. Бекетова, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Центральноукраїнським державним університетом імені Володимира Винниченка.
Учасниками конференції стали члени Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти: д.пед.н., проф. М.І.Садовий, к.пед.н. Д.В.Соменко, д.пед.н., проф. О.М.Трифонова.
Конференція проходила на платформі Google Meet. Модератори конференції: проф. Сілезької академії Тетяна Несторенко та доктор Пьотр Булава, к.психол.н., доц. кафедри психології Донецького національного університету ім. Василя Стуса Ірина Остополець.
З теплими словами привітання до учасників конференції виступили: д-р Якуб Швержавський – декан факультету архітектури, будівництва та прикладного мистецтва Сілезької академії; д-р Тадеуш Покуса – проректор Академії прикладних наук – Вищої школи управління і адміністрації в Ополє; д.техн.н., проф. Яна Сичікова – проректорка з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету; к.політ.н., доц. Олена Добржанська, проректорка з науково-педагогічної роботи (зв’язки з громадськістю) Київського національного університету імені Тараса Шевченка; д.техн.н., проф. Олена Димченко, завідувачка кафедри підприємництва, бізнесу і управління Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова, д.психол.н., проф. Лілія Клочек – проректорка з наукової роботи Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.
Досить цікавими й актуальними були доповіді д.е.н., проф. Олександри Мандич (Державний біотехнологічний університет, Україна); Олександра Несторенко (Сілезька академія, Польща); к.мед.н, проф. Лідії Буцької (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна); проф. ANS-WSZiA Владислава Волнаркевича (Академія прикладних наук – Вища школа управління і адміністрації в Ополє, Польща); д-р Вікторії Чорної (Університет Седертерн, Швеція); магістра Oлени-Iванни Горошко (Вільний університет Брюсселя, Бельгія). Вчені обговорювали актуальні питання економіки, екології, медицини і здоров’я, математичного моделювання; впливу цифрової економіки на політику XXI століття, ділилися досвідом вивчення європейської правової бази для освіти задля забезпечення сталого розвитку.
В результаті наукових дискусій європейці цікавилися особливостями надання психологічної допомоги, зокрема, дітям в період воєнного стану в Україні, виражали свою прихильність українським науковцям, які у важких обставинах, зумовлених війною продовжують наукову роботу і проводять дослідження.
Науковці охоче спілкувалися, намічали плани на майбутнє, запрошували колег до участі у розробках тих чи інших проектів.
Підсумок роботи пленарного засідання підвела к.психол.н., доц. Ірина Остополець. Вона підкреслила, що масштабність конференції і активність українських науковців є свідченням незламності їх духу, які продовжують проводити дослідження в умовах війни. Активна співпраця з європейськими вченими є підтвердженням реальної інтеграції України в ЄС, а українських науковців у світову наукову спільноту. Модератор подякувала європейським колегам за активну співпрацю і підкреслила, що з кожним роком все більше молодих вчених отримують можливість брати участь у міжнародних освітніх, культурних і наукових проектах, а значить у науки є майбутнє!
Після закінчення пленарного засідання у закладах вищої освіти, які є співорганізаторами конференції, почалася робота в секціях, яка продовжилася і 13 січня 2023. Під час роботи секції була презентовано доповідь членів Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти «Цифровий технічний засіб навчання – як основний компонент техногенного середовища в умовах сталого розвитку / Digital technical means of learning – as the main component of the man-made environment in conditions of sustainable development» (М.І.Садовий, Д.В.Соменко, О.М.Трифонова).
За результатами конференції академічним видавництвом Сілезької академії буде видано колективні монографії, які будуть мати ISBN польського наукового видавництва, DOI та розміщені на офіційному сайті.