Актуальні питання методики навчання фізики та астрономії в середній і вищій школі

19 жовтня 2022 року в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні питання методики навчання фізики та астрономії в середній і вищій школі», активними учасниками якого стали і члени Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Читати далі …

Семінар щодо підготовки науково-дослідних проєктів

20 жовтня 2022 року для науково-педагогічних працівників Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка проректором з наукової роботи д. психол. н, доц. Л.В.Клочек та к. геогр. н., доц. Ю.Ю.Сільченко був проведений онлайн семінар «Перспективи участі в конкурсному відборі наукових проєктів Читати далі …

Конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (Літо-2022: разом до Перемоги!)

Члени Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти (д.пед.н., проф. М.І.Садового, асп. А.В.Бевз, д.пед.н., доц. О.М.Трифонової, к.пед.н. А.А.Дробін) увійшли до числа оргкомітету XІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», що відбувалася в межах Читати далі …

V Міжнародна конференція молодих учених «Харківський природничий форум»

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної конференції молодих учених метою якої є об’єднання науковців з країн Центральної та Східної Європи для обговорення сучасних аспектів, проблем і визначення перспектив розвитку природничих наук, обмін науковою інформацією та досвідом, проведення плідних Читати далі …

ЦДПУ запрошує студентів на навчання за програмами академічної мобільності

До уваги студентів закладів вищої освіти із територій, на яких ведуться активні бойові дії та інших ЗВО: Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка відкриває безкоштовно всі свої онлайн-ресурси для навчання за програмами академічної мобільності.

Участь у курсі «Вдосконалення викладацької майстерності»

Модуль «Soft Skills компетенції викладача вищої освіти» став другим у циклі навчання в межах курсу професійного розвитку науково-педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності». Онлайн навчання відбулося 7-9 квітня 2022 року.