Світоглядні проблеми сучасної наукової картини світу

21 лютого 2023 р. на засіданні семінару Міждисциплінарного наукового центру прикладних досліджень член Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти, докт.пед.наук, проф. О.М.Трифонова виступила з доповіддю на тему «Світоглядні проблеми сучасної наукової картини світу».

Від час виступу увага була приділена питанням:
• Науковий світогляд як цілісна система наукових, філософських, політичних, моральних, правових, естетичних понять, поглядів, переконань і почуттів, які визначають ставлення людини до навколишньої дійсності й до себе.
• Об’єктивні та суб’єктивні компоненти наукового світогляду.
• Світоглядна база особистості.
• Періодизація розвитку наукової думки світоглядного характеру від VII ст. до н.е. до ХХІ ст. н.е.
• Науковий світогляд та наукова картина світу.
• Картина еволюції всього від Великого Вибуху.

Учасником семінару став і член Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти, докт.пед.наук, проф. М.І.Садовий, який прийняв участь в обговоренні актуальних питань світобудови.