Обговорення ОПП 014 Середня освіта (Природничі науки)

23 грудня 2021 року члени Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти (д.пед.н. О.М.Трифонова, к.пед.н. А.А.Дробін та аспірант А.В.Бевз) долучилися до обговорення освітньо-професійної програми зі спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки), яка реалізується на кафедрі природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Зміст ОПП 014 Середня освіта (Природничі науки) презентувала гарант програми О.М.Трифонова. Стейкхолдерами програми виступили:
Бевз А.В. – викладач фізики і астрономії ВСП «Кропивницький інженерний фаховий коледж ЦНТУ»;
Дробін А.А. – канд. пед. наук, старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та безпечного освітнього середовища КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;
Левченко Л.О. – заступник завідувача філією з навчально-виховної роботи «Богданівська ЗШ» опорного навчального закладу «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Г. Ткаченка Суботцівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області», вчитель фізики.
За підсумками обговорення стейкхолдерами були висловлені слушні пропозиції щодо удосконалення ОПП 014 Середня освіта (Природничі науки).