ЦДУ та НУБІП: обмін досвідом

11 квітня 2023 року делегація викладачів факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка відвідала Національний університет біоресурсів і природокористування України.

До складу делегації ЦДУ ввійшли члени Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти: д.пед.н., проф. М.І.Садовий; д.пед.н., проф. О.М.Трифонова.

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України представників ЦДУ гостинно зустріли ректор університету, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор С.М.Ніколаєнко та проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти і науки України С.М. Кваша, декани факультетів. Обговоривши особливості організації освітньої та наукової діяльності в НУБІП, учасникам делегації були презентовані факультети університету.

Зустріч була змістовою та насиченою, окреслені перспективи удосконалення освітніх програм підготовки фахівців.