Актуальні питання методики навчання фізики та астрономії в середній і вищій школі

19 жовтня 2022 року в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні питання методики навчання фізики та астрономії в середній і вищій школі», активними учасниками якого стали і члени Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти д.пед.н., проф. М.І.Садовий та д.пед.н., доц. О.М.Трифонова.

На засіданні семінару піднімалися актуальні питання функціонування освіти в сучасних умовах, зокрема, була приділена увага роботі з обдарованою молоддю та функціонуванню закладів фахової передвищої освіти.