Обговорення освітніх програм

15 березня 2023 року на базі кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулося обговорення ряду важливих питань:

1. Про вивчення міждисциплінарного комплексу «Сучасна природничо-наукова картина світу» (як вступу до спеціальності) на бакалаврському рівні вищої освіти (доповідачі: М.Т.Мартинюк, О.В.Підгорний).

2. Про виконання наказу МОН України №1006 від 11.11.2022 року «Деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізація та присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами фахової передвищої, вищої освіти (доповідач: І.А.Ткаченко).

3. Формування інклюзивної компетентності майбутніх вчителів у відповідності до професійного стандарту вчителя закладу загальної середньої освіти (доповідач: О.В.Гнатюк).

Активними учасниками заходу стали члени Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти (д.пед.н., проф. М.І.Садовий, д.пед.н., проф. Н.В.Подопригора, д.пед.н., проф. О.М.Трифонова).