Актуальні питання методики навчання фізики та астрономії в середній і вищій школі

16 березня 2023 року члени Лабораторії дидактики фізики. технологій та професійної освіти (д.пед.н. М.І.Садовий. д.пед.н. О.М.Трифонова, к.пед.н. А.А.Дробін) взяли участь у традиційному Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Актуальні питання методики навчання фізики та астрономії в середній і вищій школі».

Цього разу наукова спільнота обговорювала проблеми організації освітнього процесу з інтегрованого курсу «Природничі науки» та виклики, які ставить перед освітянами стрімке впровадження штучного інтелекту.