Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи

20-21 березня 2023 року члени Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти (д.пед.н., проф. М.І.Садовий, д.пед.н., проф. О.М.Трифонова) та студенти спеціальності Професійна освіта (Цифрові технології) Губенко Владислав, Доброван Катерина стали учасниками ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи», яка відбувалася в ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» за ініціативою Навчально-наукового інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму.

Основними питаннями, що обговорювалися, стали:

  1. Інновації в системі сучасної освіти та науки.
  2. Актуальні проблеми розвитку професійної і технологічної освіти.
  3. Прикладне матеріалознавство та інноваційні технології в галузі транспорту.
  4. Інноваційні технології аграрного, переробного та харчового виробництв.
  5. Підприємництво, торгівля: вектор теоретичного та практичного розвитку.
  6. Управління безпечністю та якістю товарів і послуг.
  7. Митне регулювання ринку товарів та послуг.
  8. Туризм у світлі сталого розвитку та інновацій.
  9. Готельний та ресторанний бізнес: потенціал, тренди та стратегічні напрямки розвитку.
  10. Економіка та фінанси сталого розвитку в циркулярній економіці.