Захист дисертації Гайди Василя Ярославовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії

28 січня 2022 року на засіданні разової Спеціалізованої вченої ради ДФ23.053.013 (Наказ МОН від 02.12.2021 № 1296) в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка відбувся захист дисертації Гайди Василя Ярославовича на тему «Методика формування самоосвітньої компетентності учнів основної школи в освітньому процесі з фізики на засадах сталого розвитку» зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика). Науковий керівник: Садовий Микола Ілліч доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Цей захист є першим в історії університету захистом на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика).
На підставі публічного захисту дисертаційної роботи Гайди Василя Ярославовича, під час якого у відкритій науковій дискусії взяли участь всі члени разової Спеціалізованої вченої ради ДФ23.053.013:
Подопригора Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання, завідувач відділу забезпечення якості та цифрового супроводу освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (голова ради);
Величко Степан Петрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (рецензент, член ради);
Сальник Ірина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (рецензент, член ради);
Мисліцька Наталія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри науково-природничих та математичних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» (опонент, член ради);
Слободяник Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, вчитель фізики та математики школи І-ІІІ ступенів № 1, управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (опонент, член ради)
та розгляду всіх поданих здобувачем документів разова Спеціалізована вчена рада ДФ23.053.013 прийняла рішення, що дисертація «Методика формування самоосвітньої компетентності учнів основної школи в освітньому процесі з фізики на засадах сталого розвитку» є актуальним завершеним самостійним дослідженням, що містить науково обґрунтовані результати, значущі для теорії та методики навчання фізики і відповідає наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження вимог до оформлення дисертацій» (зі змінами), «Тимчасовому порядку присудження ступеня доктора філософії» затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 (зі змінами внесеними згідно Постановою Кабінету Міністрів України № 608 від 09.06.2021), а автор дисертаційної роботи Гайда Василь Ярославович, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика).
Весь колектив Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти вітає Гайду Василя Ярославовича та його наукового керівника, доктора педагогічних наук, професора Садового Миколу Ілліча з гарним захистом, бажає подальших творчих успіхів та досягнення нових наукових вершин!!!