Семінар «Безбар’єрність в освіті: сучасні вимоги та перспективи»

30 листопада 2021 року на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар «Безбар’єрність в освіті: сучасні вимоги та перспективи». Учасниками семінару стали і члени Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти д.пед.н. М.І.Садовий, д.пед.н. О.М.Трифонова, к.пед.н. А.А.Дробін та студентка спеціальності Середня освіта (Природничі науки) О.О. Дудченко (ЦДПУ ім. В. Винниченка). М.І.Садовий та О.М.Трифонова презентували доповідь на тему «Особливості реалізації засад цифровізації в інклюзивному освітньому середовищі». 

На семінарі обговорювалося питання безбар’єрності в освіті та були представлені наступні доповіді:

  • Аліна Севастюк, менеджер зі зв‛язків з громадкістю, компанія «ХУАВЕЙ УКРАЇНА» (м. Київ): Соціальне партнерство та цифрова інклюзія: досвід «Хуавей» в Україні і світі;
  • Оксана Кривоногова, кандидат психологічних наук, доцент голова громадської завідувачка центру раннього втручання КНП «Дитяча міська поліклініка № 6» (м. Одеса): Альтернативна і додаткова комунікація – можливості для дітей з особливими освітніми потребами;
  • Ярослав Швидкий, MA (Master of Arts), голова громадської організації «Діджитал Черкаси» (м. Черкаси): Використання інструментів ОСМ та Mapillary в облаштуванні інфраструктури та освітніх проєктах. Позитивні якості та перспективи;
  • Наталія Ярмола, кандидат педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту спеціальної педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка: Інноваційні підходи до організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти;
  • Юлія Шевченко, науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами роботи Інституту спеціальної педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка: Типологія освітніх труднощів і рівнів підтримки у навчанні дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку;
  • Пітик Олександр, фахівець (консультант) Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Уманської міської ради: Адаптації і модифікації навчальних програм відповідно до потенційних можливостей дитини з ООП;
  • Агнешка Пільч, заступник директора команди недержавних спеціальних шкіл «Крок за кроком» у Замості: Місце АДК у шкільній освіті в Польщі;
  • Оксана Гнатюк, к.пед.н., доцент, доцент кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Анна Глушко, здобувачка вищої освіти 2 курсу освітнього рівня «молодший бакалавр» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: Використання мобільного додатку Digital Inclusion у підготовці здобувачів вищої освіти до роботи в закладах освіти в умовах інклюзивної освіти.

Питання інклюзивної освіти в сучасних умовах розвитку українського суспільства набуває все більшої актуальності. У дружній атмосфері семінару були окреслені шляхи забезпечення безбар’єрності в освіті для дітей з особливими освітніми потребами.