Участь у курсі «Вдосконалення викладацької майстерності»

Модуль «Soft Skills компетенції викладача вищої освіти» став другим у циклі навчання в межах курсу професійного розвитку науково-педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності». Онлайн навчання відбулося 7-9 квітня 2022 року. До участі у навчанні «Soft Skills компетенції викладача вищої освіти» взяли участь члени Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти (д.пед.н. М.І.Садовий та д.пед.н. О.М.Трифонова).
Курс передбачав теоретичне навчання (лекції) та практичне навчання (дисципліна за вибором).
Теоретичне навчання включало цикл лекцій:
– Лектор: І.Кочергіна, тема: «Необхідність формування м’яких навичок викладача в умовах дистанційного /змішаного навчання. Soft skills & Hard Skills компетенції: особливості/відмінні риси»;
– Лектор: С.Незабитовська, тема: «Самоменеджмент – основи планування, цілепокладання, інструменти тайм-менеджменту»;
– Лектор: А.Скаковська, тема: «Емоційний інтелект та його складові. Як боротися з негативними емоціями»;
– Лектор: С.Грабовська, тема: «Психологія спілкування педагогічного працівника»;
– Лектор: С.Грабовська, тема: «Конфлікти – менеджмент. Профілактика та робота з конфліктами, способи подолання»;
– Лектор: О.Поліщук, тема: «Профілактика та корекція професійного вигорання у викладачів вищої освіти».
Практична частина модуля була представлена дисципліною «Робота в команді – командоорієнтованість. Ефективна взаємодія, грамотне делегування, налагодження продуктивної співпраці» (викладач: С.Грабовська).